28 Ocak 2010 Perşembe

Ahmet Yesevi Üniversitesi Denklik Sorunu çözüldü

Hoca Ahmet Yesevi üniversitesinde bir süredir denklik probleminin çözümü için uğraşılıyordu. Sakarya Üniversitesinde 4 yıllık Lisans eğitimine denklik verildiği için Ahmet Yesevi Üniversitesi de artık denklik sorun olmaktan çıktı. Ancak bunun için belli dersleri örgün olarak alma zorunluluğu getirildi. Bu dersler alındıktan sonra normal lisans diploması alınabilecek.

9 Haziran 2009 Salı

Ön Lisans ve Yüksek Lisans diplomaları hakkında

Ön lisans ve yüksek lisans diplomaları yök tarafından tanındı.Sakarya üniversitesi uzaktan eğitim ile lisans diplomasıda vermeye başladı.Yakında ahmet yesevi üniversiteside yök onaylı lisans diploması verebilecektir.

13 Eylül 2007 Perşembe

Uzaktan eğitim hakkında sıkça sorulan sorular...

Soru 1-: e-eğitim Nasıl Yapılıyor?

Cevap 1-: Öğrencilerimize öğrenci numarası ve kullanıcı şifresi verilir. Bu şifre ve numara ile http://www.yesevi.net adresli sayfadan “Öğretim Yönetimi Sistemine” girilir. Dersler web sayfası üzerinden izlenir. Ara sınavlar, ödevler, hocalarınızla görüşmeler tamamıyla internet üzerinden yapılır. Yarıyıl sonu sınavları ise Ankara ve Türkistan'da test usulü salon ortamında yapılır. Bu sınavların hafta sonuna denk getirilmesine özen gösterilir. Her dersin her hafta online sohbet saatleri vardır. Bu sohbet saatlerinde ders danışmanınızla bir araya gelip online olarak derse ilişkin sorularınızı sorabilirsiniz.

Sistem üzerinde her dersin tartışma listeleri vardır. Bu tartışma ortamlarında derse ilişkin düşünceler, görüşler paylaşılır. Her türlü duyuru sistem üzerinden yapılır. Sisteme girip ders çalısırken not alma aracı ile elektronik ortamda ders notu tutabilirsiniz.

......

Soru 2-: Sınavların başarı puanına etkisi nedir?

Cevap 2-: Yarıyıl içi faaliyetlerin tümünün (ara sınav, ödev, tartışma, sohbet, v.s.) başarı puanına etkisi % 30; yarıyıl sonu sınavlarının başarı puanına etkisi % 70'tir.

......

Soru 3-: Hocalarla ve arkadaşlarımızla iletişim nasıl kuruyoruz?

Cevap 3-: Öğretim Yönetim Sisteminde ders danışmanınıza ya da öğrenci arkadaşlarınızla 7 gün 24 saat sistem üzerinden e-posta yoluyla iletişim kurabilirsiniz.

......

Soru 4-: Bu sistemde öğrencilerin veya derslerin denetimi yapılmakta mıdır?

Cevap 4-: Öğretim Yönetim Sistemi ile öğrencilerimizi ve ders danışmanlarını denetleyebilmekteyiz. Öğrencilerimizin ne kadar süre ders çalıştıklarını, kaç kere ve ne kadar süre ile sohbet saatlerine katıldıklarını, hangi dersin hangi ünitesini çalışıp çalışmadığını… vs. denetleyip gerektiğinde öğrencilerimize ya da ders danışmanlarına geri bildirimlerde bulunmaktayız.

......

Soru 5- TÜRTEP Programlarına nasıl başvurabilirim?

Cevap 5-: Başvuru Formunu doldurunuz.

Bu formun çıktısını alıp imzalayınız. Bu formun altında yazan kayıtta gerekli olan belgelerle beraber elden, posta ya da kargo ile aşağıdaki adrese gönderiniz.

Soru 6-: Eğitim dili Türkçe mi?

Cevap 6 -: Evet eğitim dili Türkiye Türkçesi'dir.

......

Soru 7- : Bu eğitimden kimler yararlanabilir?

Cevap 7-: Bu eğitimden Internet erişimi olan ve Türkçe bilen herkes yararlanabilir.

......

Soru 8-: Başka bir eğitim kurumunda kayıtlı olan bir öğrenci, oradan kaydını sildirmeden ve yeniden ÖSS sınavına girmeden TÜRTEP'in Uzaktan Eğitim programlarına kayıt yaptırıp ikinci bir diploma alabilir mi?

Cevap 8-: Eğer ögrencinin okumakta olduğu üniversitede halen kaydı devam ediyorsa ve ayrıca üniversiteye girişteki ÖSS puanı yeterli ise okumakta olduğu üniversiteden kaydını sildirmeden TÜRTEP'e kayıt yaptırabilir. Bu öğrenciye ikinci bir üniversite diplomasına sahip olma olanağı vermektedir. Ancak orada okuduğunu ve puanını belgelemesi gerekir.

......

Soru 9-: Meslek Yüksek Okulu mezunlarının başvuruları nasıl değerlendirilecek?

Cevap 9-: Meslek Yüksek Okulu mezunu olan öğrenciler diplomalarını ve üniversiteye girdikleri zamanki ÖSS puanlarını sunmak şartıyla alanlarındaki TÜRTEP programlarına başvurabilirler ve durumları Yönetim Kurulunca tek tek karara bağlanır.

......

Soru 10-: Ödemeler peşin mi taksitle mi?

Cevap 10-: Eğer Garanti Bankasının kredi kartıyla veya Yapı Kredi Kredi Kartıyla online olarak ödeme yaparsanız web sayfası üzerinden 4 taksitte ödeme imkanınız var. Aksi halde banka hesap numarasına peşin olarak yatırmanız gerekir. (Bkz. Ödeme bilgileri ile ilgili sayfa)

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

1. Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans için:

ÖSS-SAY puanı ile öğrenci kabul eden en az 4 yıllık lisans programları ile en az 4 yıllık Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans programlarından mezun olmak.

2. İşletme Yüksek Lisans (MBA), Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans, Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans programları için:

En az 4 yıllık bir lisans diplomasına sahip olmak.

3. Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı için:

Lisans tamamlama programlarını bitirmiş olanlar dahil eğitim fakültesi mezunu olmak ve/veya

En az dört yıllık lisans mezunu olup, eğitim kurumlarında öğretmen, yönetici, müfettiş veya uzman olarak görev yapıyor olmak.

4. Lisans diplomalarını yurt dışındaki üniversitelerden (Ahmet Yesevi ve Manas Üniversitesi hariç) almış olan T.C. vatandaşı öğrenciler için, diplomaların denkliğini YÖK'e onaylatmış olmak.

Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

2007 ÖSS EA-1 puan türünden en az 160 ham puan almış olmak.

Daha önce ÖSS'ye girmiş ve herhangi bir yerde okuyan veya mezun olan öğrencilerden yerleştirildiği yılki EA puanı o yılki taban puanın üstünde olanlar başvurabilirler

Bilgisayar Mühendisliği Lisans

1. 2007 ÖSS'den SAY-2 puan türünden en az 185 ham puan almış olmak.

2. Daha önce ÖSS'ye girmis ve herhangi bir yerde okuyan veya mezun olan ögrencilerden yerleştirildiği yılki ÖSS-SAY puanı, taban puanın üstünde olanlar,

3. Ayrıca asağıdaki önlisans programlarından mezun olanlar Bilgisayar Mühendisliğine ÖSS puanı aranmaksızın başvurabilirler.

1221
Bilgi İşlem/Bilgi-İşlem Sistemleri
1237
Bilgisayar Donanımı
1244
Bilgisayar Operatörlüğü
1251
Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği
1267
Bilgisayar Programcılığı/Bilgisayar Programlama
1274
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
1281
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

Endüstri Mühendisliği Lisans

1. 2007 ÖSS'den SAY-2 puan türünden en az 185 ham puan almış olmak

2. Daha önce ÖSS'ye girmiş ve yerleştirilmiş olanlardan yerleştirildikleri yılki puanı SAY alanında taban puanın üstünde olanlar .

Önlisans Programlarına Başvuru Koşulu

1. 2007 ÖSS'den SAY-1 puan türünden en az 160 ham puan almış olmak.

2. Halen bir MYO' da öğrenciliği devam eden veya mezun olanlardan MYO' ya girdikleri yılki ÖSS – SAY puanı taban puanın üstünde olanlar,

3. Ayrıca Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinin asağıdaki bölümlerinden mezun olanlar ÖSS puanı aranmaksızın Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programına başvurabilirler.

madde_imi.jpg Bilgisayar Yazılımı
madde_imi.jpg Bilgisayar Donanımı
madde_imi.jpg Bilgi İşlem
madde_imi.jpg Bilgisayar
madde_imi.jpg Bilgisayar İşletimi
madde_imi.jpg Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği
madde_imi.jpg Bilgisayar Programcılığı

Ödeme Bilgileri

2007 – 2008 Eğitim-Öğretim Yılı Ücretlendirmeleri

A- Öğrenim Ücretleri:

1-Tam zamanlı öğrenciler için bir Yarıyıl öğrenim ücretleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Program Düzeyi

Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ve Diğer Ülkeler

USD

YTL

Ön Lisans

750

1.125

Lisans

1.000

1.500

Yüksek Lisans

1.300

1.950

2- Öğrenim Ücretlerinde İndirimler:

Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ve diğer ülkelerden kayıt yaptıracak olan öğrenciler, aşağıdaki indirimlerden yalnızca birinden yararlandırılır.

a- Şehit ailelerinin çocuklarına % 75

b- Engelli öğrencilere raporlarındaki engellilik oranına göre

c- Diğer Türk Cumhuriyeti öğrencileri ile Ahmet Yesevi Üniversitesinde çalışan personele ve bu personelin eş ve çocuklarına % 50

Ayrıca yukarıdaki durumlara bağlı olmaksızın Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinden Onur veya Yüksek Onur payesi kazananlar, TÜRTEP Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki indirimlerden de yararlandırılır.

Yüksek Onur Öğrencileri için, başarı indirimi % 40

Onur öğrencileri için, başarı indirimi % 30

Bir eğitim öğretim dönemi içinde oluşan ve öğrencinin öğrenim ücretini, lehte veya aleyhte etkileyen statü değişiklikleri, müteakip öğretim döneminden geçerli sayılarak uygulanır.

3- Öğrenim Ücretini Ödeme Şekli:

a- Öğrenim ücretinizi, öğrenci numaranız, adınız ve soyadınızı açıkça yazdırarak aşağıdaki banka hesaplarına tamamını USD veya YTL cinsinden peşin olarak ödeyebilirsiniz.

b- Öğrenim Ücretinizi "www.yesevi.net" adresli web sitemizde yer alan "çevrimiçi ödeme" menüsü ile ulaşabileceğiniz sayfamızdan, sanal POS aracılığıyla ve kredi kartı bilgilerinizi yazmak suretiyle, peşin ya da taksitli olarak ödeyebilirsiniz.

c- Öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra kaydını sildirmek isteyen öğrencilere aşağıdaki ilkeler uygulanır:

i) Öğrenci Belgesi, Askerlik Tecili v.b gibi öğrencilik haklarından yararlandırılan öğrencinin o dönem için öğrencilik hakları devam eder, yatırmış olduğu öğrenim ücreti kendisine iade edilmez.

ii) Birinci madde hükmü saklı kalmak şartı ile, o dönemin Akademik Takviminde belirtilen öğrenime başlama tarihinden itibaren 20 gün geçtikten sonra başvuranların eğitim ücretleri iade edilmez. Zira bu tarihten sonra öğrencinin ismi Kazakistan'daki Rektörlüğe bildirilmekte, öğrenciye eğitim veren danışmanlara ücret tahakkuk ettirilmektedir.
iii) Birinci madde hükmü saklı kalmak şartı ile, söz konusu döneme ait eğitim öğretimin başlangıcından itibaren 20 gün içinde başvuranlara yatırmış oldukları eğitim ücretinin 1/3'ü kesilerek geri kalan 2/3'ü iade edilir.

iv) Birinci madde hükmü saklı kalmak şartı ile, söz konusu döneme ait eğitim öğretime başlanılmadan önce başvurularını geri çekmek isteyenlerin yatırmış oldukları eğitim ücretinden 50 $ (75 YTL) işlem masrafı kesilerek geri kalanı iade edilir.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN YATIRILABİLECEĞİ BANKA HESAP BİLGİLERİ


Öğrenim ücretini Türk lirası ile tamamını peşin olarak ödeyecek öğrenciler için banka hesap bilgileri:

• Ahmet Yesevi Üniversitesi (TÜRTEP) Garanti Bankası, Tunalı Hilmi Şubesi 107-6298751 nolu vadesiz mevduat hesabı

• Ahmet Yesevi Üniversitesi (TÜRTEP) Yapı Kredi Bankası Bahçelievler Çarşı Ankara Şubesi 61159339 nolu vadesiz mevduat hesabı


Öğrenim ücretini Amerikan Doları ile tamamını peşin olarak ödeyecek öğrenciler için banka hesap bilgileri:

• Ahmet Yesevi Üniversitesi (TÜRTEP) Garanti Bankası, Tunalı Hilmi Şubesi 107-9097337 nolu döviz tevdiat hesabı

• Ahmet Yesevi Üniversitesi (TÜRTEP) Yapı Kredi Bankası Bahçelievler Çarşı Ankara Şubesi 61228288 nolu döviz tevdiat hesabı


Üniversitemizin anlaşmalı olduğu Garanti Bankası veya Yapı Kredi Bankası'na ait kredi kartları ile ödeme yaparsanız, sistem otomatik olarak yarıyıllık öğrenim ücreti ödemelerinizi 4 taksite bölecektir. (Garanti Bankası veya Yapı kredi Bankasından kredi kartı çıkartılması ve taksitlerin tamamını ödemeye yetecek kart limitinin sağlanması öğrencilerin sorumluluğundadır.)

Diğer banka kredi kartları ile ödeme yaparsanız öğrenim ücretinizin tamamı kredi kartı hesabınızdan peşin olarak tahsil edilecektir.

B-Kayıt dondurma ücreti:

Öğrencilerin kayıtları birinci yıl dondurulamaz. Üst yıllarda TÜRTEP yönetim kurulu kararı ile en çok 2 yarıyıl kayıt dondurma işlemi yapılabilir. Her bir dönem için kayıt dondurma ücreti 120 USD veya 180 YTL'dir.

C- Ücretlerle İlgili Ayrıntlı Bilgi İçin:

Öğrenim ücretleri ve ödeme şekli konusundaki sorularınız için Burçin Erdal 'a veya Barış Beşiroğlu 'na başvurabilirsiniz.

Başvuruda Gerekli Belgeler

Tüm programlar için gerekli genel evraklar;

1. www.yesevi.net adresinden doldurduğunuz online Başvuru Formunun imzalı çıktısı

2. ÖSS Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti (Noter Onaylı)

3. Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtardan veya Noter Onaylı)

4. 4 Adet Fotoğraf (Önden, başı açık ve sakalsız, arkasında adınız, soyadınız ve doğum tarihi yazılı)

5. T.C. Erkek Vatandaşları için Askerlik Son Durum Belgesinin aslı veya onaylı sureti

Ön Lisans programları için ayrıca;

madde_imi.jpg Lise Diplomasının aslı veya onaylı sureti (Okuldan veya Noter Onaylı)

Lisans programları için ayrıca;

madde_imi.jpg Öğrenciliği devam edenlerin öğrenci belgesi

madde_imi.jpg Lise Diploması' nın / (MYO mezunları için) MYO Diploması ve Transkript'in aslı veya onaylı sureti (Okuldan veya Noter onaylı)

Yüksek lisans programları için ayrıca;

madde_imi.jpg 4 Yıllık lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti (Okuldan veya Noterden onaylı)

madde_imi.jpg Transkriptinizin aslı veya onaylı sureti (Okuldan veya Noterden onaylı)

madde_imi.jpg Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans programına başvuracaklardan öğretmen, uzman, müfettiş veya yönetici olarak çalışanların bu durumlarını gösterir belge

NOT: Askeralma Yönergesine göre aynı alan ve seviyede eğitim yapmış bir öğrencinin ikinci bir defa benzer bir eğitimi alması halinde erteleme yapılmaz.

Ahmet Yesevi Uzaktan eğitime nasıl başvurabilirim?

1. Başvuru Formunu doldurunuz.
2. Bu formun çıktısını alıp imzalayınız.
3. Bu formun altında yazan kayıtta gerekli olan belgelerle beraber elden, posta yada kargo ile aşağıdaki adrese gönderiniz.

ADRES:

Rüzgarlı Bahçe Mah. Ertürk Sok. UZKA İş Mrkz. No:9 KAVACIK/İSTANBUL

Telefon

0 216 680 22 11 - 12 - 13

0 216 680 21 55 - 56 - 57

Belgegeçer

0 216 680 21 60

Not:Belirtilen süre içersinde başvurmak kaydıyla başvuru tarihi sona erdiği halde bu tarihten sonra gerekli belgeleri temin edebilecek ve mezun olma ihtimali olan öğrencilerin müracaatları kabul edilecektir; kayıtları ise evrakları teslim ettiklerinde ve gerekli ödemeleri yaptıklarında kesinleştirilecektir.

Uygulama dersleri hakkında

1- AMAÇ

Bilgisayar Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencilerinin aldığı TBİL-503 UYGULAMA I ve TBİL-504 UYGULAMA II dersleri ile Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden TYBS-408 UYGULAMA dersini alan öğrencilere aşağıda sıralanan bazı beceri ve deneyimlerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

a)
Bir mühendislik sorununu ortaya koyma, tanımlama ve çözme becerisi sağlamak.
b)
Bir Yazılım projesinin temel aşamalarını küçük ölçekli bir uygulama üzerinde gerçekleştirmek.
c)
Mesleki ve etik sorumluluk bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak.
d)
Grup halinde proje geliştirme alışkanlığını kazandırmak.
e)
Hazırlanan bir projenin yazılı ve sözlü sunum deneyimini kazandırmak.

2- UYGULAMA DERSİ ALABİLME KOŞULLARI

Uygulama dersini alabilmek için öğrencilerin “TBİL-403 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ” ve “TBİL-211 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ” derslerini başarmış olmaları gerekmektedir. “TBİL-504 UYGULAMA II” dersini alabilmek için “TBİL-503 UYGULAMA I” dersinden başarılı olmak zorunludur.

3- UYGULAMA KONUSU ÖNERİLMESİ

Uygulama dersi danışmanı, yarıyıl başlangıcından itibaren 10 gün içinde uygulama konularını ve takımları belirleyecek ve öğrencilere ilan edecektir. Öğrenciler de danışmanlarına konu önerisinde bulunabilirler. Takımlar oluşturulduktan sonra takım başkanı tarafından “Uygulama Öneri Formu” düzenlenerek danışmana teslim edilecektir. Danışman çalışma planında değişiklikler yapabilir. Zamanında bu planı teslim etmeyen ekip veya öğrenci o dönem derse devam hakkını kaybeder.

4- TAKIMLARIN OLUŞTURULMASI

a) Uygulama dersleri takımlar halinde veya tekil yürütülecektir. Takımların kaç kişiden oluşabileceğine dersin danışmanı karar verir.
b)
Takım oluşturulmasında öğrencilerin önerileri de dikkate alınır. Danışman bu amaçla bir ön çalışma yapar.
c)
Takımlar belirlendikten sonra, ortak çalışma yapmakta zorlanabilecek öğrencilerin talebi ve danışmanın da uygun görmesi ile birlikte takım değiştirmeleri sağlanabilir. Ancak bu yer değiştirme dönem içinde en fazla bir kez olabilir.
d)
Her takım, danışmanın gözetiminde yapılacak bir seçimle takım başkanını seçer. Takım başkanı takımdaki öğrencilerin kararıyla değiştirilebilir. Takım başkanı, danışmanın gözetiminde yapılacak oylama ile değiştirilebilir.
e)
Takım başkanı yapılan uygulamanın sağlıklı yürütülmesinden ve takımın sevk ve idaresinden sorumludur.
f)
Yapılan uygulamada takım üyeleri eşit sorumluluklara sahiptir. Takımda yer alan her öğrenci uygulamayı bir bütün olarak kavramak zorundadır. İşbölümünde, rollerin bir mühendislik seviyesine tekabül etmesi önemlidir. Takımdaki herkes diğerinin yaptığı işlemlerden de sorumludur. Bireysellik değil, paylaşım ve birliktelik esastır.
g)
Takımda üstüne düşen görevi yerine getirmeyen birey varsa, dönem sonunda takım başkanı tarafından danışmana bir raporla bildirilecektir. Takım üyelerinin takıma katkıları danışman tarafından da her zaman yoklanabilir. Takım başkanının üyelerin eşit katılımını sağlamada kusuru varsa bu onun bireysel performansına yansıtılır. Üyeler, projeye katkıları oranında takımın başarısından pay alırlar.

5- UYGULAMANIN SUNUMU

Uygulamanın tüm aşamaları tamamlandıktan sonra, önce danışman tarafından denetlenecek, sonra da “sanal sınıf” ortamında sunumu yapılacaktır. Her öğrenci kendi yaptığı kısmın sunumunu, uygulamayı çalıştırmak suretiyle yapacaktır. Ancak sunum esnasında, danışman ve diğer öğrencilerden gelebilecek sorulara cevap verecektir. Öğrenci projenin diğer kısımlarından da sorumlu olduğundan, uygulama ile ilgili gelebilecek tüm sorulara karşı hazırlıklı olacaktır.

6- UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Gruplar ve ilgili danışmanları her hafta sanal ortamda toplanacaklardır. Toplantılarda uygulamalarda karşılaşılan sorunlar tartışılacaktır. Yapılan toplantılar, takımda yer alan öğrencilerin bireysel katılımlarının ölçülmesinde danışman tarafından bir araç olarak kullanılacaktır.
b)
Dersin “Duyuru” panosuna konulan her mesaj, ayrıca uyarıya gerek kalmaksızın her öğrenci tarafından okunmuş varsayılır.
c)
Uygulama, proje planında belirlenmiş olan platformdan farklı olamaz. Her uygulama “çalıştırılabilir” biçimde danışmana ulaştırılmak zorundadır.
d)
Uygulama dersi başarı değerlendirilmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır. Danışman herbir değerlendirme unsurunu ayrı ayrı 100 üzerinden değerlendirecek, ardından aşağıda belirtilen oranlara göre hesaplamalar yaparak dönem sonu başarı notunu belirleyecektir. Bu dersin dönem sonu ve bütünleme sınavları yoktur.

Değerlendirme unsuru

Dönem sonu başarı notu içindeki payı

Proje Planı

% 5

Analiz

% 15

Tasarım

% 15

Gerçekleştirim

% 35

Derse katılım ve uyum

% 25

Kanaat

% 5

Türtep'ten İlişiği Kesilen Öğrencilerin Yeniden Kayıt İçin Başvurabilme İlkeleri


TÜRTEP; öğrencilerine internet üzerinden çok ciddi ve kaliteli bir eğitim vermek amacıyla kurulmuş olup bu amaçla öğrenciler sürekli olarak denetlenmekte ve değerlendirilmektedir. Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için internetle eğitimde de, örgün öğretimdeki kadar çalışmaları gerekmektedir. Öğrencilerimizden beklentimiz, onların bu eğitime önem vererek başarıyla mezun olmalıdır. Buna rağmen, TÜRTEP'e kayıt yaptırmış olan bazı öğrencilerin, üniversiteyle olan ilişkileri TÜRTEP Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri gereğince kesilmektedir. Aşağıdaki ilke kararları, herhangi bir nedenle ilişiği kesilen öğrencilerin TÜRTEP'e yeniden kayıt olabilmek için gerekli olan başvuru şartlarını belirtmektedir:

1.Önlisans ve Lisans Eğitiminden İlişiği Kesilenlerden;

a) Askerlikle ilişkisi bulunanların bu görevlerini tamamladıktan ve yeniden başvuru şartlarını sağladıktan sonra,
b) Askerlikle ilişkisi bulunmayanların ilişik kesme tarihinden itibaren en az bir yıl geçtikten sonra ve yeniden başvuru şartlarını sağladıkları takdirde başvurularının yeniden değerlendirilmek üzere kabul edilebileceklerdir.

2.Yüksek Lisans Eğitiminden İlişiği Kesilenlerin; Askerlikle ilişkisi bulunanların bu görevlerini tamamladıktan sonra, Askerlikle ilişkisi bulunmayanların ilişik kesme tarihinden itibaren en az bir yıl geçtikten sonra bütün evrakları ile yeniden başvurmaları halinde başvurularının yeniden değerlendirilmek üzere kabul edilebileceklerdir.

Çift Anadal Eğitim İlkeleri


Tanım:

1. Çift anadal programı, TÜRTEP'in bir lisans/yüksek lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, TÜRTEP'in diğer bir lisans/yüksek lisans programına devam etme imkanının tanınmasıdır. Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu programı “anadal”, başvurduğu ve kabul edildiği ikinci program ise “ikinci anadal” olarak adlandırılır.

Başvuru Şartları:

2. İkinci anadal için de normal kayıt hakkına sahip olmak.

3. Birinci anadalda, lisans programları için ilk iki yılını veya ilk iki yılındaki kredi toplamı kadar bir eğitimi 2.50 akademik not ortalaması ile; yüksek lisans programları için ilk iki yarıyılını veya ilk iki yarı yıldaki kredi toplamı kadar bir eğitimi 3.00 akademik not ortalaması ile tamamlamış olmak.

4. Öğrencinin ikinci anadal eğitimine kabul edildiği takdirde “Çift Anadal İlkeleri”ne ve bu doğrultuda TÜRTEP Yönetim Kurulunca alınacak kararlara uyacağını belirten bir dilekçe ile başvurmak.

5. Çift anadal başvuruları lisans programlarında üçüncü ve beşinci yarıyılların başlangıcında, yüksek lisansta üçüncü yarıyılda kabul edilebilir.

6. Geçici Madde: 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılından önce kayıt olmuş öğrenciler için 3. maddede belirtilen not ortalamaları yerine genel ilgi ve başarı durumları dikkate alınarak; 5. maddede sözü edilen başvuru dönemleri konusu da dahil olmak üzere Yönetim Kurulunca özel olarak değerlendirilir.

7. Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptırılamaz.

Öğrencilik Statüsü:

8. Öğrenci ikinci programa yeni bir öğrenci imiş gibi başvurur ve farklı bir öğrenci numarası alır. Öğrenciye kayıt olduğu yalnız birinci program için tam zamanlı öğrencilik statüsü tanınır ve bu statü nedeniyle öğrencilik haklarından yararlandırılır.

9. Çift anadal programı öğrenimi esnasında birinci daldan mezun olma hakkını kazanmış bulunan öğrenci bu dalın diplomasını alır ve ikinci dala transfer etmiş sayılır. Bu öğrencilerin öğrencilik işlemleri ikinci dalın bağlı olduğu bölümce yürütülür ve en çok dört yarıyıl devam eder. Bu süre Yönetim Kurulu kararı ile 2 yarıyıl uzatılabilir.

10. Birinci anadal programında yer alan derslerden hangilerinin ikinci anadalın da dersi sayılacağı ikinci anadalın ait olduğu Bölüm Başkanı tarafından belirlenir. Öğrencinin ikinci anadala intibak işlemleri ve uygulanacak müfredat ilgili bölüm başkanınca saptanır ve TÜRTEP Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

11. Çift anadala kayıtlı öğrenciler için özel bir genel/bütünleme sınav takvimi yapılamaz; iki anabilim dalının çakışan sınavları bulunduğu takdirde aynı sınav süresi içinde öğrenciye ek süre verilmeden iki sınavını birlikte cevaplayabilme imkanı verilir.

12. Çift anadal programının birinden mezun olan öğrenci; ikinci anadalın gereklerini tamamlayamadan TÜRTEP yüksek lisans programlarından birine kabul edilmiş ise lisansüstü öğrenimleri sırasında lisans dersleri alarak çift anadal programını kanuni süre içinde tamamlayabilir. Ancak bu krediler lisansüstü kredisi olarak sayılmaz ve lisansüstü öğretim sürelerinin uzatılmasına neden olamaz.

13. Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak ikinci anadal programında da izinli sayılır. Herhangi bir nedenle anadalda kayıt donduran öğrenci, ikinci anadalda da kayıt dondurmuş sayılır. Bu durumda her iki anadal içinde kayıt dondurma ücreti yatırır.